Кропивницький коледж
харчування та торгівлі

Публічна інформація

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Інформація Посилання
Основні документи
Статут (нова редакція)
Правила внутрішнього розпорядку
Концепція діяльності
Правила поведінки здобувачів освіти
Положення про колегіальні органи
Положення про циклову комісію
Положення про денне відділення
Положення про методичну раду
Положення про студентське самоврядування
Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам ККХТ
Правила призначення академічних стипендій студентам ККХТ
Правила призначення академічних стипендій студентам ККХТ
Положення про робочі і дорадчі органи
Положення про педагогічну раду
Положення про адміністративну раду
Організація освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про екзаменаційну комісію
Колективний договір
Зміни до колективного договору
Положення про порядок замовлення та видачі документів
Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
Інформація про студентську раду
Рішення педагогічних рад
Рішення педагогічних рад 2014 р.
Рішення педагогічних рад 2015 р.
Рішення педагогічних рад 2016 р.
Рішення педагогічних рад 2017 р.
Рішення педагогічних рад 2018 р.
Звіт директора про діяльність
Звіт директора 2014
Звіт директора 2015
Звіт директора 2016
Звіт директора 2017
Звіт директора 2013-2018
Правила прийому
Правила прийому 2015 р.
Додатки до правил прийому 2015 р.
Правила прийому 2016 р.
Правила прийому 2017 р.
Правила прийому 2018 р.
Оприлюднені рішення приймальної комісії
Накази 2015 р.
Оприлюднені рішення приймальної комісії 2016 р.
Склад керівних органів коледжу
Керівництво коледжу
Перелік вакантних посад
Вакантних посад немає
Кадровий склад коледжу згідно з ліцензійними умовами
Кадровий склад коледжу згідно з ліцензійними умовами
Кошторис та зміни до нього
Кошторис на 2015 рік
Кошторис на 2016 рік
Зміни до кошторису
Кошторис на 2017 рік
Зміни до кошторису
Кошторис на 2018 рік
Кошторис на 2019 рік
Річні звіти
Фінансовий звіт 2015
Фінансовий звіт 2016
Фінансовий звіт 2017
Штатний розпис
Штатний розпис на 2014 рік
Штатний розпис на 2015 рік
Штатний розпис на 2016 рік
Штатний розпис на 2017 рік
Штатний розпис на 2018 рік
Штатний розпис на 2019 рік
Інформація щодо проведення тендерних процедур
Державні закупівлі
Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кіровоградському комерційному технікумі студентів прийому 2014 року на навчальний рік
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кіровоградському комерційному технікумі студентів прийому 2015 року на навчальний рік
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кіровоградському комерційному технікумі студентів прийому 2018 року на навчальний рік
Результати щорічного оцінювання

 Рейтингова оцінка

Звіт по благодійним внескам

ЗВІТ по благодійним внескам за І півріччя 2015-2016 н.р.

ЗВІТ по благодійним внескам за 2016 н.р.

ЗВІТ по благодійним внескам за 2017 н.р.

ЗВІТ по благодійним внескам за 2018 н.р.


 

 

 

Авторизація

Опитування сайту

Яку спеціальність Ви обрали чи збираєтесь обрати?

Виробництво харчової продукції - 51.8%
Товарознавство та комерційна діяльність - 29.6%
Бухгалтерський облік - 12.4%
Інша спецальність - 4%

Total votes: 274
The voting for this poll has ended on: жовтня 22, 2015