Кропивницький фаховий коледж
харчування та торгівлі

Середа, 24 вересня 2014 00:00

Циклова комісія технології та хімії

                                                      Спеціальність 181

                                               "Харчові технології"

Шифр та найменування галузі знань:   18 «Виробництво та технологій»

Спеціалізація:                                            «Виробництво харчової продукції»

Освітньо - кваліфікаційний рівень:       молодший спеціаліст

Кваліфікація:                                             Технік-технолог з технології харчування

Освіта на базі:                                           неповної/ повної загальної середньої освіти/ освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»

Термін підготовки:                                   на базі повної загальної середньої освіти  – 2,5 роки ;

    на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (профтехосвіта) 2 роки ;

    на базі базової загальної середньої освіти – 3,5 роки.

Форма навчання:                                     денна, заочна

 

Фахівець підготовлений  до виконання робіт у галузі економіки відповідно до Національного класифікатора України:

·        Переробна промисловість

·        Виробництво харчових продуктів

·        Виробництво інших харчових продуктів

·        Виробництво готової їжі та страв

 

Фахівець здатний виконувати зазначену роботу і може займати первинні посади:

Фахівці

Молодші фахівці з технології харчування:

-     технік-технолог із технології харчування;

-     завідувач виробництва в закладах харчування;

-     шеф-кухар;

-     адміністратор залу (в закладах харчування).

Працівники сфери торгівлі та послуг:

Кухарі:

-     виробник харчових напівфабрикатів 5-й розряд;

-     кухар 5-й розряд;

-     кухар дитячого харчування 5-й розряд;

-     кондитер 5-й розряд;

-     бармен 5-й розряд.

Офіціанти, офіціантки й буфетники:

-     офіціант ІII розряд;

-     метрдотель;

-     бармен ІII розряд

 

Склад циклової комісії:

 

 

 

Скриник Людмила Семенівна

голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист

Викладає навчальні дисципліни:  технології виробництва кулінарної продукції, технологія приготування напоїв та коктейлів, спецпідготовка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бедзай Марина Володимирівна

 

Заступник директора з виховної роботи викладає навчальні дисципліни:  технологія виробництва кулінарної продукції, спецпідготовка.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорохова Олена Анатоліївна,

викладач першої категорії

Викладає предмети на навчальні дисципліни:

хімія, неорганічна хімія, аналітична хімія, біохімія та екологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тішкіна Ірина Олександрівна

викладач вищої категорії

Викладає навчальні дисципліни:  організації виробництва в ЗРГ, організація  обслуговування в ЗРГ, обладнання бару, організація обслуговування споживачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Єфімова Анжела Леонідівна

 викладач вищої категорії 

Викладає навчальні дисципліни:  Основи стандартизації та контроль якості продукції, Технологія виробництва кулінарної продукції, Спецпідготовка, Барна справа і організація роботи сомел'є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурякова Людмила Анатоліївна

Викладач- спеціаліст

Викладає навчальні дисципліни:  технології виробництва кулінарної продукції, спецпідготовка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жикул Наталія Сергіївна

 Завідувач лабораторії «Технології приготування їжі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубінка Марина Станіславівна

Майстер  виробничого навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головань Олена Володимирівна

викладач вищої категорії

Викладає навчальні дисципліни: процеси і апарати харчових виробництв, устаткування ЗРГ, технологія виробництва кулінарної продукції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данілова Анастасія

майстер виробничого навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дисципліни, які вивчають студенти спеціальності 181 "Харчові технології"

Цикл професійно-практичної підготовки

 • Технологія виробництва кулінарної продукції
 • Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
 • Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
 • Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції
 • Товарознавство харчових продуктів
 • Устаткування закладів ресторанного господарства
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі
 • Економіка підприємств різних типів
 • Спецпідготовки (виробництво кондитерських борошняних виробів)
 • Кулінарна етнологія та сервіс в індустрії ресторанного бізнесу
 • Технологія приготування коктейлів і напоїв
 • Обладнання бару та організація обслуговування споживачів
 • Основ підприємницької та управлінської діяльності
 • Навчальна практика
 • Технологічна практика
 • Переддипломна практика

 

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

 • Аналітична хімія
 • Фізична і колоїдна хімія
 • Основи екології
 • Технічне креслення
 • Комп'ютерна техніка
 • Інформаційні системи в закладах ресторанного господарства
 • Облік і звітність
 • Неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Мікробіологія та фізіологія
 • Процеси та апарати харчових виробництв
 • Вища математика
 • Санітарія та гігієна
 • Безпека життєдіяльності
 • Біохімія
 • Основи електротехніки

 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Історія України
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Основи філософських знань
 • Соціологія
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізичне виховання
 • Основи економічної теорії
 • Психологія та етика ділових відносин
 • Культурологія
 • Основи правознавства

Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння фахівця:

І. ДОСЛІДНИЦЬКА

1.1. Проведення досліджень

-         На основі аналізу історичного, зарубіжного та національного досвіду робити аналіз і систематизацію напрямків розвитку сучасної кулінарії.

-         Виявляти та обґрунтовувати шляхи зниження негативних факторів, які впливають на фізико-хімічні зміни, що відбуваються у продуктах під час кулінарної обробки.

-         На основі вивчення загальнохімічних дисциплін виробити здатність визначення якісних і кількісних показників хімічних речовин харчових продуктів.

ІІ. пРОЕКТУВАЛЬНА

2.1. Розрахунок потреби в матеріалах, сировині, напівфабрикатах.

-         Враховуючи технічні характеристики наявного обладнання та засобів виробництва, визначати найбільш ефективні види сировинних матеріалів.

-         Виходячи з виробничої програми підприємства, розраховувати потребу в сировині та напівфабрикатах.

-         3 урахуванням обсягу виробництва та нормативних витрат, розраховувати потребу в інвестиціях на придбання товароматеріальних ресурсів на виробництво.

-         Керуючись нормативними даними, розробляти заходи по покращенню використання матеріально-технічних ресурсів.

-         Виходячи з обсягу послуг, які надаються споживачам, розраховувати обсяг матеріально-технічного оснащення торговельних залів.

2.2. Пошук (розробка) форм реалізації технологічного процесу.

-         Впроваджуючи науково обґрунтовані технології продуктів, удосконалювати виробничу програму.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА

3.1. Практична діяльність по організації виготовлення продукції.

-         Згідно виробничої програми організовувати виконання поточних виробничих процесів.

-         Організовувати прийом продовольчої сировини, зберігання, пакування та перевезення готових виробів у відповідності до нормативних документів.

3.2. Формування асортименту харчової продукції для задоволення потреб споживачів.

-         Враховуючи маркетингові підходи, організовувати випуск продукції та надавати послуги споживачам.

3.3. Організація роботи з кадрами.

-         Виходячи з потужності виробничого підрозділу, забезпечувати ефективне використання кадрового потенціалу.

-         Враховуючи передовий досвід та досягнення робіт у галузі, вибирати форми підвищення кваліфікації працівників

3.4. Організація та раціоналізація робочих місць.

-         Згідно виробничої програми запроваджувати раціональні схеми організації робочих місць у відповідності з технологічним процесом.

-         На основі досягнень технічного прогресу впроваджувати передовий досвід оснащення робочих місць та їх обслуговування.

3.5. Організація збутової діяльності підрозділу (підприємства) та комплексне дослідження ринку збуту

-         Спираючись на передовий досвід роботи в галузі та техніко-економічні показники, розробляти маркетинговий план діяльності підприємства (підрозділу).

-         Використовуючи засоби реклами та види маркетингу, формувати попит на продукцію, розробляти тактику і стратегію збуту продукції в умовах конкурентного середовища.

3.6. Розробка і реалізація заходів щодо забезпечення оптимального соціально-психологічного клімату в колективі працівників підприємств.

-         Користуючись нормативними законодавчими актами, здійснювати правове регулювання діяльності підприємства (підрозділу).

-         Керуючись законодавчими актами, вирішувати конфліктні ситуації в колективі, поєднуючи професійний підхід із високою моральністю.

3.7. Організація діяльності з охорони праці.

-         На базі законодавчих і нормативних актів забезпечувати навчання персоналу з питань охорони праці.

ІV. УПРАВЛІНСЬКА

4.1. Визначення ефективності форм організації праці.

-         На основі оперативного аналізу роботи підрозділу приймати і оформлювати самостійні управлінські рішення та використовувати сучасні методи управління

V. ТЕХНОЛОГІЧНА

5.1. Здійснення оперативного регулювання ходу виробництва.

-         Виходячи з потреб та можливостей виробництва, вдосконалювати виробничу програму, розширювати види послуг, що надаються.

-         Спираючись на індустріальні технології, запроваджувати у виробництво та реалізацію кулінарні напівфабрикати та готові страви.

-         Дотримуючись правил безпечної експлуатації, забезпечувати ефективне використання технологічного обладнання

5.2. Забезпечення технологічних режимів виробництва кулінарної (харчової) продукції.

-         Застосовувати раціональні методи оброблення продовольчої сировини, виготовлення продукції.

-         Дотримуючись послідовності операцій технологічного процесу, забезпечувати теплову обробку напівфабрикатів і відпуск готової продукції.

-         Забезпечувати належний санітарний стан приміщень закладу та прилеглої території, застосування сертифікованого обладнання, інвентарю та посуду.

5.3. Формування меню.

-         Враховуючи асортимент ринку продовольчої сировини та реально оцінюючи можливості виробництва і персоналу, володіти процедурою формування меню, його дизайну, розробляти нові страви.

5.4. Практична діяльність з організації обслуговування певних контингентів споживачів.

-         Керуючись вимогами нормативної документації, забезпечувати продаж (реалізацію) продукції в закладах та за їх межами.

-         Відповідно до типу закладів ефективно реалізовувати методи та форми обслуговування.

-         Здійснювати різні форми розрахунків за продукцію і послуги.

VІ. КОНТРОЛЬНА

6.1. Оперативний контроль за ходом виробництва відповідно до виробничої програми.

-         Забезпечувати дотримання норм закладки продовольчої сировини та харчових продуктів на страви і вироби та технології їх приготування.

-         Забезпечувати реалізацію готової продукції в терміни, визначені нормативною документацією та процесом обслуговування.

-         Дотримуючись нормативної документації, здійснювати різні види, форми та методи контролю виробничої діяльності.

-         Відповідно до нормативних документів та законодавчих актів контролювати виконання вимог виробничої санітарії та охорони праці.

-         Задовольняти можливості споживачів, знайомитись із основними та додатковими послугами, перевіряти їх якість на відповідність вимогам нормативних документів.

6.2. Визначення ефективності запроваджуваних технологій, обладнання, форм організації праці.

-         Використовуючи конкретні технічно-економічні дані роботи підприємства (підрозділу), розробляти заходи по забезпеченню ефективного використання фінансових, трудових, матеріальних ресурсів та контролювати їхнє виконання.

6.3. Контроль забезпечення підрозділу (підприємства) необхідними трудовими, матеріальними ресурсами, транспортом.

-         Виходячи з потреб виробництва, забезпечувати ефективність роботи робітників.

-         Контролювати забезпеченість виробництва сировинними ресурсами, технічними засобами та транспортом.

VІІ. ПРОГНОСТИЧНА

7.1. Пошук ефективності, впровадження форм та систем оплати праці.

-         Впроваджувати прогресивні форми матеріального та морального стимулювання працівників виробництва та обслуговування.

7.2. Пошук ефективності реалізації виробничої діяльності.

-         Враховуючи попит та потреби ринку (споживачів), прогнозувати кількісний і якісний випуск готової продукції та її реалізацію.

-         Забезпечення процесів обробки сировини, приготування й оформлення кулінарної продукції, використовуючи маловідходні та безвідходні технології.

VІІІ. ТЕХНІЧНА

8.1. Укладання угод та контрактів на матеріально-технічне забезпечення підприємства.

-         На основі виробничої програми підприємства (підрозділу) оформляти договори на постачання сировини та засобів матеріально-технічного призначення.

8.2. Реалізація єдиних технічних вимог при використанні нормативних документів.

-         Здатність користуватись та впроваджувати у виробництво вимоги різних видів нормативної документації.

-         Використовуючи нормативні документи, розробляти технічні умови, технологічні карти на готову продукцію власного виробництва.

-         Керуючись нормативними документами, розробляти інструктивно-методичну документацію з охорони праці з метою забезпечення нею кожного робочого місця.

8.3. Розрахунок фонду оплати праці (витрат на оплату праці).

-         На основі законодавства про оплату праці та виробітку робітниками фонду робочого часу визначати фонд оплати праці.

8.4. Розрахунок продажних цін.

-         Використовуючи нормативні документи, визначати продажні ціни страв, кулінарних та кондитерських виробів.

8.5. Ведення первинної документації матеріально-відповідальних осіб.

-         Визначати залишки товарів, проводити інвентаризацію на виробництві.

8.6. Техніка виконання кількісного і якісного аналізу.

-         Навички проведення дослідження хімічного складу харчових речовин, обробки отриманих результатів статистичними методами, аналізувати і робити висновки.

8.7. Розробка та виконання креслень.

-         Практичні навички виконання машинобудівного, будівельного креслення та елементів образотворчого мистецтва

 

Компетенції випускників та система вмінь, що їх відображає:

Компетенції соціально-особистісні:

-          розуміння та сприйняття культури поведінки та етичних норм спілкування, необхідних для професійної діяльності;

-          здатність використовувати отримані знання на практиці;

-          комунікабельність;

-          творча активність;

-          критичне мислення;

-          наполегливість у досягненні мети;

-          здатність до системного мислення;

-          правова грамотність;

-          адаптивність;

-          здатність проникати у сутність загальнолюдських проблем з питань збереження природних ресурсів та питань екології;

-          розуміння та сприйняття етичних норм ділового спілкування;

-          розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя.

 

Загальнонаукові компетенції:

-          базові уявлення про основи філософії, культурології, психології, що спрямовують на особистісну культуротворчу орієнтацію в сучасному світі, ведення кваліфікованого діалогу з партнерами іншої культурної домінанти;

-          знання вітчизняної історії, економічної науки, права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків економічних систем і суспільства та вміння їх використовувати на практиці;

-          базові знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих наук в обсязі, необхідному для освоєння спеціальних дисциплін;

-          базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і вміння створювати бази даних;

-          базові знання процесів і апаратів в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

-          базові знання управління виробничим процесом і вміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

-          знання про закономірності розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій та формування вмінь і навичок для їх запобігання та ідентифікації.

 

Інструментальні компетенції:

-         знання державної мови та норм усного і письмового ділового спілкування;

-         здатність до письмової й усної комунікації іншою мовою (мовами);

-         навички роботи в комп'ютерних мережах, використання Інтернет-ресурсів;

-         навички обробки інформації;

-         навички управління інформацією.

 

Професійні компетенції

Загальнопрофесійні компетенції

-         базові уявлення про різноманітність об'єктів діяльності закладів ресторанного господарства;

-         базові уявлення про історію та розвиток ресторанного господарства;

-         володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації об'єктів діяльності закладів ресторанного господарства;

-         сучасні уявлення про принципи виробництва, реалізації та організації споживання харчової (кулінарної) продукції;

-         здатність застосовувати елементи експериментальної роботи з харчовою продукцією у виробничих та лабораторних умовах;

-         базові уявлення про основні закономірності й сучасні досягнення в розвитку ресторанних технологій;

-         базові уявлення про місце ресторанного господарства в реалізації соціально-економічних задач;

-         здатність забезпечувати якість і вдосконалювати асортимент харчової продукції;

-         здатність забезпечувати культуру обслуговування при реалізації продукції та організації її споживання;

-         базові уявлення про фізіологічну роль харчування в забезпеченні життєдіяльності людського організму;

-         знання і застосування на практиці принципів безпеки харчових виробництв;

-         знання і застосування на практиці естетичних принципів, розуміння соціальних наслідків своєї професійної діяльності;

-         базові уявлення про основні види контролю в системі управління якістю продукції та послуг;

-         знання правових основ і законодавства України щодо захисту прав споживачів та санітарно-епідемічного благополуччя населення;

-         здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді;

-         уміння вести дискусію й викладати виробництво харчової продукції, організацію виробництва та обслуговування;

-         базові уявлення про основи організації процесу обслуговування та сучасні види сервісу;

-         здатність вивчати та оцінювати сучасні технології в ресторанній індустрії, впроваджувати сучасні методи виконання робіт, розробляти фірмові страви;

-         знання структури виробництва, технологічного процесу закладу ресторанного господарства та виробничого циклу підприємства в цілому;

-         здатність задовольняти попит споживачів у продукції харчування та послугах за умов, що змінюються;

-         володіти методикою розробки технологічної документації.

 

Спеціалізовано-професійні компетенції:

-         здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички щодо вибору форм і методів управління при створенні ефективної та гнучкої системи управління організацією в умовах постійно змінюваного середовища;

-         здатність використовувати професійно-профільовані знання в розробці заходів забезпечення умов організації праці;

-         здатність використовувати професійно-профільовані знання з Санітарних норм і правил до виготовлення харчової продукції, її зберігання, транспортування та реалізації;

-         здатність використовувати професійно-профільовані знання для забезпечення екологічної чистоти навколишнього середовища та .продуктів харчування;

-         здатність використовувати математичні формули для розрахунку основних показників економіко-фінансової діяльності виробничих підрозділів, розробки технологічної документації;

-         здатність використовувати логічне мислення при використанні ресурсного потенціалу для підвищення ефективності виробництва;

-         здатність використовувати теоретичні знання, практичні навички та вміння для ведення бухгалтерського обліку структурних підрозділів;

-         здатність використовувати професійні знання національних стандартів бухгалтерського обліку;

-         здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в галузі стандартизації, аналітичної хімії для визначення якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції харчування;

-         здатність використовувати знання та вміння в галузі екології, фізіології для складання раціонів і технології страв для дитячого та лікувально-профілактичного харчування;

-         базові знання з розробки та виконання креслень;

-         здатність використовувати знання і навички для раціонального забезпечення організму людини харчовими речовинами у відповідності з науково обґрунтованими нормами їх споживання;

-         здатність використовувати професійно-профільовані знання в концептуальному підході до організації роботи сучасних закладів харчування;

-         здатність використовувати професійно-профільні знання і професійні навички в організації обслуговування різних контингентів споживачів;

-         здатність використовувати знання і професійні навички в галузі неорганічної, органічної, фізичної і колоїдної, аналітичної, біохімії для розуміння і наукового обґрунтування технологічних  процесів приготування харчової продукції;

-         здатність застосовувати професійно-профільовані знання стосовно організації роботи з основ охорони праці у закладах ресторанного господарства;

-         здатність застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички, пов'язані з механізацією технологічних процесів виготовлення харчової продукції та її зберіганням, вибором, розміщенням та експлуатацією торговельно-технологічного обладнання закладів ресторанного господарства;

-         знання і застосування організації збуту продукції та послуг, удосконалювання взаємовідносин із покупцями, активний вплив на попит і ринок у цілому в умовах конкурентного середовища;

-         здатність впроваджувати та узгоджувати заходи маркетингу та менеджменту для підвищення ефективності внутрішньої та зовнішньоекономічної підприємницької діяльності;

-         базові знання розрахунково-облікових операцій повнофункціональними комп'ютерними системами;

-         здатність використовувати теоретичні знання і практичні вміння щодо заємозаміни харчових продуктів;

-         здатність використовувати професійно-профільовані знання стосовно розпізнавання асортименту харчових продуктів за органолептичними показниками;

-          здатність до самовдосконалення (саморозвитку).

Читати 69401 разів Останнє редагування Неділя, 15 березня 2020 18:36
Оцініть матеріал!
(4 голосів)

Авторизація

Опитування сайту

Яку спеціальність Ви обрали чи збираєтесь обрати?

Харчові технології - 51.8%
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - 29.6%
Облік та оподаткування - 12.4%
Інша спецальність - 4%

Total votes: 274
The voting for this poll has ended on: жовтня 22, 2015