Кропивницький фаховий коледж
харчування та торгівлі

Публічна інформація

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Інформація Посилання
Основні документи
Статут (нова редакція)
Правила внутрішнього розпорядку
Концепція діяльності
Правила поведінки здобувачів освіти
Положення про колегіальні органи
Положення про циклову комісію
Положення про денне відділення
Положення про методичну раду
Положення про студентське самоврядування
Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам ККХТ
Правила призначення академічних стипендій студентам ККХТ
Рейтингова оцінка діяльності викладачів, циклових комісій та відділень
Положення про державну підсумкову атестацію студентів ККХТ, які здобувають ОКР молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття ПЗСО
Положення про навчальний кабінет фізичного виховання
Положення про організацію конкурсу на кращий навчальний кабінет (лабораторію)
Положення про організацію конкурсу на кращий навчально-методичний комплекс та методичну розробку або методичні рекомендації серед викладачів
Положення про лабораторію "Технологія приготування їжі"
Положення про навчальний кабінет (лабораторію)
Положення про навчально-методичний кабінет
Положення про предметні гуртки
Положення про методичне об'єднання молодих викладачів
Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін
Положення про організацію і проведення практики студетів ККХТ
Положення про організацію самостійної роботи студентів в ККХТ
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ККХТ
Положення про проведення ДКР
Положення про вивчення стану викладання навчальних дисциплін (предметів) у ККХТ
Положення про робочі і дорадчі органи
Положення про педагогічну раду
Положення про адміністративну раду
Організація освітнього процесу
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про організацію роботи екзаменаційної комісії
Колективний договір
Зміни до колективного договору
Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту
Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
Інформація про студентську раду
Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам
Положення про порядок перезарахуваня навчальних дисциплін та визначення академічної різниці 
Положення про студентське самоврядування у ККХТ
Методичні рекомендації щодо дистанційного навчання у ККХТ на період карантину
Рішення педагогічних рад
Рішення педагогічних рад 2014 р.
Рішення педагогічних рад 2015 р.
Рішення педагогічних рад 2016 р.
Рішення педагогічних рад 2017 р.
Рішення педагогічних рад 2018 р.
Звіт директора про діяльність
Звіт директора 2014
Звіт директора 2015
Звіт директора 2016
Звіт директора 2017
Звіт директора 2013-2018
Правила прийому
Правила прийому 2015 р.
Додатки до правил прийому 2015 р.
Правила прийому 2016 р.
Правила прийому 2017 р.
Правила прийому 2018 р.
Правила прийому 2019 р.
Правила прийому 2020 р.
Оприлюднені рішення приймальної комісії
Накази 2015 р.
Оприлюднені рішення приймальної комісії 2016 р.
Наказ №29-Кс від 29.07.2019 р.
Наказ №30-Кс від 01.08.2019 р.
Наказ №31-Кс від 06.08.2019 р.
Наказ №32-Кс від 06.08.2019 р.
Склад керівних органів коледжу
Керівництво коледжу
Перелік вакантних посад
Вакантних посад немає
Кадровий склад коледжу згідно з ліцензійними умовами
Кадровий склад коледжу згідно з ліцензійними умовами
Кошторис та зміни до нього
Кошторис на 2015 рік
Кошторис на 2016 рік
Зміни до кошторису
Кошторис на 2017 рік
Зміни до кошторису
Кошторис на 2018 рік
Кошторис на 2019 рік
Кошторис на 2020 рік
Річні звіти
Фінансовий звіт 2015
Фінансовий звіт 2016
Фінансовий звіт 2017
Штатний розпис
Штатний розпис на 2014 рік
Штатний розпис на 2015 рік
Штатний розпис на 2016 рік
Штатний розпис на 2017 рік
Штатний розпис на 2018 рік
Штатний розпис на 2019 рік
Штатний розпис на 2020 рік
Інформація щодо проведення тендерних процедур
Державні закупівлі
Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кіровоградському комерційному технікумі студентів прийому 2014 року на навчальний рік
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кіровоградському комерційному технікумі студентів прийому 2015 року на навчальний рік
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кіровоградському комерційному технікумі студентів прийому 2018 року на навчальний рік
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кропивницькому коледжі харчування та торгівлі студентів прийому 2019 року на навчальний рік
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кропивницькому коледжі харчування та торгівлі студентів прийому 2020 року на навчальний рік
Результати щорічного оцінювання

Рейтингова оцінка

Зведені відомості успішності і відвідування студентів за І семестр 2019 року

Рейтинг успішності для призначення стипендії за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії за II семестр 2018-2019 н/р (комерційне відділення)

Звіт по благодійним внескам

ЗВІТ по благодійним внескам за І півріччя 2015-2016 н.р.

ЗВІТ по благодійним внескам за 2016 н.р.

ЗВІТ по благодійним внескам за 2017 н.р.

ЗВІТ по благодійним внескам за 2018 н.р.

ЗВІТ по благодійним внескам за 2019 н.р.


 

 

 

Авторизація

Опитування сайту

Яку спеціальність Ви обрали чи збираєтесь обрати?

Харчові технології - 51.8%
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - 29.6%
Облік та оподаткування - 12.4%
Інша спецальність - 4%

Total votes: 274
The voting for this poll has ended on: жовтня 22, 2015