Кропивницький фаховий коледж
харчування та торгівлі

Електронний ресурс Кропивницького коледжу харчування та торгівлі

Спеціальність 181 "Харчові технології"

Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані, Київ, Фірма "ІНКОС", 2007.

Давидова, О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві: навч. посібник / О. Ю. Давидова, І. М. Писаревський, Р. С. Ладиженська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 414 с.

Головко, Л. І. Кухня народів світу : навч. посіб. зі спеціальності «Туристичне обслуговування» для ВНЗ І-ІІ рівня акредитації / Л. І. Головко ; ВСП Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – 65 с.

Костенко, В. І. Технологія виробництва молока і яловичини. Практикум : навч. посіб. / В. І. Костенко. - К. : ЦУЛ, 2013. - 400 с.

Капліна, Т. В.Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня : навч. посіб. / Т. В. Капліна, О. А. Білоусько, Н. І. Шаповал та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 280 с.

Янчева, М. О. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса та м’ясопродуктів : навч. посіб. / М. О. Янчева, Л. В. Пешук, О. Б. Дроменко. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 304 с.

Cирохман, І. В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів : навч. посіб. / І. В. Cирохман, Т. М. Лозова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

Сорокина, А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах : учеб. пособ. / А. В. Сорокина. - М. : Альфа-М, 2009. - 304 с.

Круль, Г. Я. Основи готельної справи : навч. посіб. / Г. Я. Круль. - К. : ЦУЛ, 2011. - 368 с.

Санітарія та гігієна ресторанного господарства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спец. 6.091700 "Технологія харчування", напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. форми навч. / уклад. М. Ф. Корягіна, І. П. Ситник. - К. : НУХТ, 2009. – 16 с.

Безпека прод сировини

Збірник рецептур від Є.Клопотенка

Організація і техніка обслуговування

Організація ресторанної справи

Збірник рецептур 1982 р.

Збірник технологічної документації

Шумило "Технологія приготування їжі"

Будівельні норми. Будинки і споруди

Нутриціологія. Загальна нутриціологія

Устаткування підприємств громадського харчування Н.П. Саєнко Т.Д. Волошенко

 Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Шалева О.І. Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

Осовська Г.В.,Осовський О.А. Основи менеджментуНавч.посібник - К.: "Кондор", 2006.- 664 c.

Основи менеджменту. Саюн О.В.:Навч. посібник - Черкаси, 2014. - 216 с

Кравченко В.О. Основи менеджменту: Навч.посібник. – Одеса: Атлант, 2012 р. – 211 с. 

Авторизація

Опитування сайту

Яку спеціальність Ви обрали чи збираєтесь обрати?

Харчові технології - 51.8%
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - 29.6%
Облік та оподаткування - 12.4%
Інша спецальність - 4%

Total votes: 274
The voting for this poll has ended on: жовтня 22, 2015