Кропивницький фаховий коледж
харчування та торгівлі

Абітурієнту

 

Міністерство освіти і науки України

КРОПИВНИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

(державний навчальний заклад)

 25015, м. Кропивницький, вул. Л.Куценка, 5

Телефони: (0522) 24-17-60, 050-510-18-48 (приймальна комісія);  24-94-82 (директор)

Ліцензія Міністерства освіти України 

Познайомтесь з нами 

 Сертифікати про аккредитацію можна переглянути тут

 

*************************************************************************************************************************************

Витяг з єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

****************************************************************************************************************************************

Правила прийому до кропивницького (фахового) коледжу харчування та торгівлі

**************************************************************************************************

Програма випробування для вступників на скорочений термін денної форми навчання

Зміст програми

Програма на заочну форму навчаня

Критерії оцінювання вступників (скорочений термін навчання)

Зміст Критерії оцінювання вступників (скорочений термін навчання)

Література

Програма з історії України для 11 класу

Програма з історії України після 9 класу

Програма співбесіди з історії Україна після 9 класу

Програма з математики 11 клас

Програма з математики 9 клас

Програма українська мова співбесіда 11 клас

Програма українська мова співбесіда 9 клас

 

*****************************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову та повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (СК) шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

Спеціаьними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

- зарахування за співбесідою;

- участь у конкурсному відборі за квотою - 1.

Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди, в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветераів війни, гарантії їх соціального захисту";

- особи, яким Звконом України "Про статус і соціальний зхист громадян, які постраждали внасліок Чорнобильської катастрофи" надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освти (за рекомендацією оргнів охорони здоров'я та соціального зхисту населення).

Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, кои в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідолений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення"), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять війькову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особиз їх числа;

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оціюванні через неможливість створення особливиз (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної обліково документації № 086-3/о).

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'яхковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії коледжу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДБО, в терміни, визначені в розділі VI цих Правил або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між коледжем та вступником (заучасті батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на елекронну адресу Приймальної комісії коледжу.

**********************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************

Наказ на зарахування студентами першого курсу денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету.

***************************************************************************************************************************************************

 

НА ЧАС НАВЧАННЯ ВСІ БАЖАЮЧІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ГУРТОЖИТКОМ ЗГІДНО УКЛАДЕНИХ УГОД!!!!!!!!!!!!

ЗАПРОШУЄ  НА  НАВЧАННЯ 

коледж має денну та заочну форми навчання

за такими спеціальностями:

 

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Харчові технології

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Облік і оподаткування

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

 

Виробництво харчової продукції

Товарознавство та комерційна діяльність

Бухгалтерський облік

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів)

2роки 5 місяців

2роки

 

На основі базової загальної середньої освіти (після 9 класів)

3роки 5 місяців

3роки

3роки

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (після ПТУ)

2роки

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (після ПТУ)

2роки

 

 

 

 

 

УМОВИ ПРИЙОМУ В КРОПИВНИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ у 2020 році

 

Кропивницький коледж харчування та торгівлі оголошує набір випускників

9, 11-х класів та ПТНЗ

на денну та заочну форми навчання за такими спеціальностями:

 

 "Харчові технології"(спеціалізація "Виробництво харчової продукції");

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"(спеціалізація "Товарознавство та комерційна діяльність");

"Облік і оподаткування" (спеціалізація "Бухгалтерський облік")

 

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ  

-         для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 клас)

з 29.06.2021 по 13.07.2021

-         для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11клас)

реєстрація електронних кабінетів з 01.07.21

заяви                 з 14.07.2021 по 26.07.2021 (на основі іспитів, співбесіди)

з 13.07.2021 по 02.08.2021 (на основі ЗНО)

-         для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник"

з 05.08.2021 по 02.09.2021

- для вступників на заочну форму навчання (після ПТНЗ)

з 10.08.2021 по 06.09.2021

- додаткова сесія для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) за кошти фізичних або юридичних осіб

з 29.07.2021 по 13.08.2021

 

Вступні іспити проводяться:

на основі базової загальної середньої освіти        з 14 липня по 24 липня

на основі повної загальної середньої освіти      з 01 серпня по 13 серпня

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня       

"кваліфікований робітник"                                  з 03 вересня по 07 вересня

 

на заочну форму навчання                                   з 07 вересня по 11 вересня

на основі базової загальної середньої освіти (додаткова сесія)        з 18 серпняпо 24 серпня

 

 

 

Зарахування вступників на державну форму навчання

на основі базової загальної середньої освіти 31 липня  2021 р. до 18.00

на основі повної загальної середньої освіти  14 серпня 2021 р. до 12.00

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня       

"кваліфікований робітник"                              10 вересня 2021 р. до 12.00

 

на заочну форму навчання                            15 вересня 2021 р.

Зарахування на контракт 

додаткова сесія на базі БЗСО                       31 серпня 2021 р.

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ:

 

1. Заява

2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (свідоцтво, диплом), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього - оригінали та копії;

3. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з переліком предметів, визначених приймальною комісією коледжу для участі в конкурсі щодо вступу на обрану вступником спеціальність, вступник подає за власним бажанням оригінал або завірену копію. Вступники подають сертифікати ЗНО, видані у 2018 - 2021 роках.

4. медична довідка + щеплення (форма 0-86О) !!!!!!!Медичний огляд необхідно пройти до початку подачі документів!!!!!!!!!!!!!

5. 6 кольорових фотокарток 3х4.

6. Документ, що посвідчує особу - ID-карта для осіб, що досягли 14 років до 01 січня 2021 (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2021 року).

7. Ідентифікаційний код (обов’язково для всіх вступників).

8. Військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

9. Пільгові документи (якщо є пільги).

 

 

Телефони для довідок:  (0522) 24-94-82, 050-510-18-48

 

Детальна інформація щодо вступу та Правила прийому на офіційному сайті   www.kcollegeht.kr.ua 

 

На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) за результатами ЗНО здійснюється набір абітурієнтів у межах вакантних місць ліцензованого обсягу на ІІ курс (на поповнення груп) на денну форму навчання за спеціальностями:

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Харчові технології

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Облік і оподаткування

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

Виробництво харчової продукції

Товарознавство та комерційна діяльність

Бухгалтерський облік

2роки 5 місяців

2роки

2роки

 

 

Навчання студентів проводиться за рахунок державного замовлення та за рахунок фізичних і юридичних осіб.

 

Оплата за навчання проводиться посеместрово, за рік.

 

      приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020, 2021 років на спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

   - Українська мова та література                            - 100 балів;

   - Математика або Історія України, або Біологія  - 100 балів.

   

     на спеціальність "Харчові технології":

   - Українська мова та література                            - 100 балів;

   - Математика або Біологія або Історія України    - 100 балів.

       

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:

  •  На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) на спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

      - за результатами ЗНО (Українська мова і література (обов'язково), історія України або математика (на вибір)) або за вступними іспитами з цих предметів.

  •  На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) на спеціальність "Харчові технології

       - за результатами ЗНО (Українська мова і література (обов'язково), історія України, математика або біологія (на вибір)) або за вступними іспитами з цих предметів.

  • На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) на спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (для окремих пільгових категорій): 

    - українська мова та література (усно);

    - математика або історія України (усно).

   та на спеціальність "Харчові технології" (для окремих пільгових категорій): 

   - українська мова та література (усно);

    - математика (усно) або історія України (усно) або біологія (усно).

  •  На основі базової загальної середньої освіти (після 9 класів) на спеціальність "Облік і оподаткування":

    - українська мова (диктант);

    - математика (усно).

  •  На основі базової загальної середньої освіти (після 9 класів) на спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" і "Харчові технології":

                                                               

    - українська мова (диктант) - перший обов'язковий предмет;

    - другий предмет на вибір вступника (або Математика (усно) або Історія України (усно)).

 

  • на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник" (після ПТУ):  

   Спеціальність "Харчові технології" (денна і заочна форми навчання):  фаховий іспит та диктант з Української мови або сертифікат ЗНО з Української мови

              

Коледж має І рівень акредитації та видає диплом “фахового молодшого бакалавра” державного зразка і одночасно надає робочу професію продавця, кухаря, бармена та офіціанта.

Юнакам надається відстрочка від призову на час навчання у коледж. 

Випускники ПТНЗ з профільних професій приймаються на денну і заочну форму навчання

за скороченим терміном навчання за результатами вступного іспиту з української мови (диктант) або сертифікату ЗНО та фахового вступного випробування..

 

Тут Ви можете завантажити:

Правила прийому до Кропивницького коледжу харчування та торгівлі в 2020 році (зі змінами)

Положення про приймальну комісію Кропивницького коледжу харчування та торгівлі

Положення про організацію та проведення вступних екзаменів

Положення про апеляційну комісію при проведенні вступної кампанії

 *********************************************************************************************************************************** 

ПРОГРАМИ ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

***********************************************************************************************************************************

Програма співбесіди для осіб, яким надано таке право з української мови на основі базової загальної середньої освіти

 ***********************************************************************************************************************************

Програма співбесіди для осіб, яким надано таке право з української мови на основі повної загальної середньої освіти

 ***********************************************************************************************************************************

Програма співбесіди для осіб, яким надано таке право з української літератури на основі повної загальної середньої освіти

***********************************************************************************************************************************

Програма вступних екзаменів з математики для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти

***********************************************************************************************************************************

Програма вступних екзаменів з математики для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти

 ***********************************************************************************************************************************

Програма співбесіди для осіб, яким надане таке право з математики на основі повної загальної середньої освіти

***********************************************************************************************************************************

Програма співбесіди для осіб, яким надане таке право з математики на основі базової загальної середньої освіти 

***********************************************************************************************************************************

Програма співбесіди для осіб, яким надане таке право з біології на основі повної загальної середньої освіти

***********************************************************************************************************************************

Програма вступних екзаменів для осіб, яким надане таке право з біології на основі повної загальної середньої освіти

***********************************************************************************************************************************

Програма співбесіди для осіб, яким надане таке право з Історії України на основі повної загальної середньої освіти 

***********************************************************************************************************************************

Програма вступних екзаменів з Історії України для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти

***********************************************************************************************************************************

Програма вступних екзаменів з Історії України для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти

***********************************************************************************************************************************

Програма співбесіди для осіб, яким надане таке право з Історії України на основі базової загальної середньої освіти 

***********************************************************************************************************************************

Програма випробування вступників на скорочений термін навчання на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти та ОКР "кваліфікований робітник"

***********************************************************************************************************************************

Програма випробування вступників на скорочений термін навчання на заочну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти та ОКР "кваліфікований робітник"

***********************************************************************************************************************************

Критерії оціювання рівня знань вступників на скорочений термін навчання на базі повної загальної середньої освіти та ОКР "кваліфікований робітник"

*********************************************************************************************************************************** 

Програмапідготовки до написання диктанту з української мови для абітурієнтів

************************************************************************************************************************************

 

 

 

РОЗМІР ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ 2020 р.:

 

*********************************************************************************************

РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ, КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА СПІВБЕСІД

 

 

 

 

 розклад консультацій та екзаменів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторизація

Опитування сайту

Яку спеціальність Ви обрали чи збираєтесь обрати?

Харчові технології - 51.8%
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - 29.6%
Облік та оподаткування - 12.4%
Інша спецальність - 4%

Total votes: 274
The voting for this poll has ended on: жовтня 22, 2015